STUD WELDER CD 1001i

42,590,000 تومان
دستگاه های جوش تخلیه خازنی تک فاز • مجهز به کنترل میکروپروسسوری • دارای نشان استاندارد ملی ایران و نشان بین المللی CE • استفاده از تکنیک تخلیه خازنی GAP, Contact • قابلیت تنظیم دستگاه به صورت سینرجیک • خدمات و سرویس پشتیبانی
زمان تحویل دستگاه 7 الی 14 روز

STUD WELDER CD 802 i

28,300,000 تومان
دستگاه های جوش تخلیه خازنی تک فاز • مجهز به کنترل میکروپروسسوری • دارای نشان استاندارد ملی ایران و نشان بین المللیCE • استفاده از تکنیک تخلیه خازنی GAP, Contact • قابلیت تنظیم دستگاه به صورت سینرجیک • خدمات و سرویس پشتیبانی
زمان تحویل دستگاه 7 الی 14 روز

STUD WELDER CD601i

دستگاه های جوش تخلیه خازنی تک فاز • مجهز به کنترل میکروپروسسوری • دارای نشان استاندارد ملی ایران و نشان بین المللی CE • استفاده از تکنیک تخلیه خازنی GAP, Contact • قابلیت تنظیم دستگاه به صورت سینرجیک • خدمات و سرویس پشتیبانی