STUD WELDE DA 161

68,620,000 تومان
دستگاه های “زائده جوش” (Stud Welder) سه فاز با تکنولوژی اینورتر • امکان تنظیم پارامترهای مهم جوشکاری بصورت سینرجیک یا دستی • سرعت عمل در کار (تعداد جوش برای گل میخ 14mm ،12 عدد در دقیقه) • امکان تنظیم جریان جوشکاری • قابلیت جوشکاری با ماکزیمم جریان 500A در حالت MMA و 200A در حالت TIG • خدمات و سرویس پشتیبانی
زمان تحویل دستگاه 7 الی 14 روز

STUD WELDE DA 222

102,280,000 تومان
دستگاه های جوش گل میخ (Stud Welder) سه فاز با تکنولوژی اینورتر • امکان تنظیم پارامترهای مهم جوشکاری بصورت سینرجیک یا دستی • سرعت عمل در کار (تعداد جوش برای گل میخ 22mm ، 12عدد در دقیقه) • امکان تنظیم جریان جوشکاری • امکان تنظیم جریان جوشکاری • خدمات و سرویس پشتیبانی
زمان تحویل دستگاه 7 الی 14 روز

STUD WELDER CD 1001i

42,590,000 تومان
دستگاه های جوش تخلیه خازنی تک فاز • مجهز به کنترل میکروپروسسوری • دارای نشان استاندارد ملی ایران و نشان بین المللی CE • استفاده از تکنیک تخلیه خازنی GAP, Contact • قابلیت تنظیم دستگاه به صورت سینرجیک • خدمات و سرویس پشتیبانی
زمان تحویل دستگاه 7 الی 14 روز

STUD WELDER CD 802 i

28,300,000 تومان
دستگاه های جوش تخلیه خازنی تک فاز • مجهز به کنترل میکروپروسسوری • دارای نشان استاندارد ملی ایران و نشان بین المللیCE • استفاده از تکنیک تخلیه خازنی GAP, Contact • قابلیت تنظیم دستگاه به صورت سینرجیک • خدمات و سرویس پشتیبانی
زمان تحویل دستگاه 7 الی 14 روز

STUD WELDER CD601i

دستگاه های جوش تخلیه خازنی تک فاز • مجهز به کنترل میکروپروسسوری • دارای نشان استاندارد ملی ایران و نشان بین المللی CE • استفاده از تکنیک تخلیه خازنی GAP, Contact • قابلیت تنظیم دستگاه به صورت سینرجیک • خدمات و سرویس پشتیبانی

STUD WELDER DA 122

59,051,000 تومان
دستگاه های “زائده جوش” (Stud Welder) سه فاز با تکنولوژی اینورتر • امکان تنظیم پارامترهای مهم جوشکاری بصورت سینرجیک یا دستی • سرعت عمل در کار (تعداد جوش برای گل میخ 22mm ، 6 عدد در دقیقه) • امکان تنظیم جریان جوشکاری • امکان تنظیم زمان پیش گاز Pre Gas • خدمات و سرویس پشتیبانی
زمان تحویل دستگاه 7 الی 14 روز