Showing all 2 results

پوزیشنر مکانیکی

پوزیشنر مکانیکی • طراحی شده براي کار در شرایط سخت • کنترل سرعت چرخش توسط اینورتر • قابلیت تنظیم زاویه موتورایز • قفل خودکار پس از تنظیم زاویه • شکل و امکان نصب سه (چهار) نظام T داراي صفحه کارگیر با شیار • ساختار بسیار مستحکم و بدون لرزش در هنگام چرخاندن قطعه کار

دستگاه پوزیشنر هیدرولیکی

دستگاه پوزیشنر هیدرولیکی • سیستم کنترل پیوسته سرعت توسط اینورتر • داراي طراحی بسیار مستحکم و انعطاف پذیر • مجهز به شیر هاي هیدرولیک ایمن و استاندارد • داراي ریموت کنترل • قابلیت زاویه گیري از 10 - تا 120 درجه • قابلیت چرخاندن و موقعیت دهی به قطعاتی تا جرم 20 تن