Carry TIG 251 DC

38,225,000 تومان54,245,000 تومان
دستگاه های جوشكاري سه فاز TIG DCبا تکنولوژی اینورتر • جوشکاری عالی فولاد، استینلس استیل و آلیاژهای آن، نیکل، مس، برنج،… • امکان جوشکاری ورقهای بسیار ضخیم با سرعت بالا و با نرخ رسوب زیاد • تنظيم پيوسته جريان جوشكاري و دیگر پارامترها • قابليت تنظيم جريان قبل از شروع جوشكاري • خدمات و سرویس پشتیبانی
زمان تحویل دستگاه 10 الی 20 روز

Carry TIG 403 DC

57,980,000 تومان
دستگاه های جوشكاري سه فاز TIG DCبا تکنولوژی اینورتر • کنترل دیجیتال همه ی پارامترهای جوشکاری • کنترل دیجیتال همه ی پارامترهای جوشکاری • قابلیت جوشکاری پالس دستی (cycle) با استفاده از Easy pulse • شروع نرم قوس HF حتی از فاصله زیاد • خدمات و سرویس پشتیبانی
زمان تحویل دستگاه 10 الی 20 روز

Carry TIG 503 DC

75,125,000 تومان
دستگاه های جوشكاري سه فاز TIG DCبا تکنولوژی اینورتر • کنترل دیجیتال همه ی پارامترهای جوشکاری • کنترل دیجیتال همه ی پارامترهای جوشکاری • قابلیت جوشکاری پالس دستی (cycle) با استفاده از Easy pulse\ • شروع نرم قوس HF حتی از فاصله زیاد • خدمات و سرویس پشتیبانی
زمان تحویل دستگاه 10 الی 20 روز

DIGITIG 401 AC-DC

دستگاه های جوشكاري تيگ AC/DC اینورتر دیجیتال • سيستم پالسي “Easy Pulse” با امكان شكل موج مربعي، تركيبي، مثلثي و انتخاب اتوماتيك مقدار فركانس و جريان پايه بر اساس جريان حداكثر، بصورت سينرجيك. • سيستم HF در شروع قوس، دقيق و موثر حتي از فاصله زياد • جوشكاري عالي براي ورقهاي نازك • شروع نرم قوس HF حتی از فاصله زیاد • خدمات و سرویس پشتیبانی

DIGITIG 402 AC-DC

149,435,000 تومان
دستگاه های جوشكاري تيگ AC/DC اینورتر دیجیتال • سيستم HF در شروع قوس، دقيق و موثر حتي از فاصله زياد • جوشكاري عالي براي ورقهاي نازك • انرژی مصرفي بسيار كم • شروع نرم قوس HF حتی از فاصله زیاد • خدمات و سرویس پشتیبانی
زمان تحویل دستگاه 10 الی 20 روز

DIGITIG 501 AC-DC

169,295,000 تومان
دستگاه های جوشكاري تيگ AC/DC اینورتر دیجیتال • سيستم HF در شروع قوس، دقيق و موثر حتي از فاصله زياد • جوشكاري عالي براي ورقهاي نازك • انرژی مصرفي بسيار كم • داراي ساختمان فلزي با پانل جلویی ضد شوك الكتريكي خدمات و سرویس پشتیبانی زمان تحویل دستگاه 10 الی 20 روز

PRO TIG 402 DC Water cool

74,395,000 تومان
دستگاه های جوشكاري سه فاز TIG DCبا تکنولوژی اینورتر • طراحی بر پایه کنترل میکروپروسسوری و با بهترین کیفیت جوش پالسی • امکان تغییر ویژگی و پارامتر دستگاه بصورت نرم افزاری حتی بصورت ریموت در صورت نیاز مشتری • جوشکاری عالی فولاد، استینلس استیل، نیکل، مس، … • قابلیت جوشکاری تیگDCبا استفاده از تکنیک HF و Lift • خدمات و سرویس پشتیبانی
زمان تحویل دستگاه 10 الی 20 روز