Easy TIG 251 DC

15,680,000 تومان
دستگاه های جوشكاري تيگ DC تکفاز با تکنولوژی اینورتر • سيستم HF در شروع قوس، دقيق و موثر حتي از فاصله زياد • جوشكاري عالي براي ورقهاي نازك • قابلیت جوشکاری تیگDCبا استفاده از تکنیکHF • کاهش وزن و ابعاد و سهولت حمل و نقل • خدمات و سرویس پشتیبانی
زمان تحویل دستگاه 7 الی 14 روز

MINI TIG 201 AC–DC

54,860,000 تومان
دستگاه های جوشكاري اینوتر تکفاز سری تيگ AC/DC • امکان تنظیم کلیه پارامتر های جوشکاری شامل Pre GAS، جریان شروع قوس، Up slope، جریان اصلی جوشکاری، جریان پایه، Down slope، جریان پرکننده پایانی، Post GAS به صورت دیجیتال جهت بهبود کیفیت جوشکاری تیگ • مجهز به نمایشگر دیجیتال جهت پیش تنظیم کلیه پارامتر های جوشکاری • شروع قوس با استفاده از تکنیک HF و برقراری قوس پایدار • امکان تنظیم فرکانس حالت AC • خدمات و سرویس پشتیبانی
زمان تحویل دستگاه 7 الی 14 روز

MINI TIG 202 P

20,470,000 تومان
دستگاه های جوشكاري تيگ DC پالسی تکفاز با تکنولوژی اینورتر Mini TIG 202P يک دستگاه قوی با تکنولوژی بالا و کاربری آسان می باشد که جهت جوشکاری تیگ با تکنیک HF و بر اساس تکنولوژی اينورتر و با استفاده از سوئیچهای قدرت IGBT ساخته شده است. اين دستگاه مجهز به سیستم کنترل ديجیتال تمامی پارامترهای جوشکاری بوده و امکان جوشکاری فلزاتی مانند، stainless steel ، carbon steel ، مس و آلیاژهای آن را فراهم می سازد .علاوه بر اين جوشکاری MMAنیز با کمک اين دستگاه امکان پذير می باشد. • طراحی بر پایه کنترل میکروپروسسوری و با بهترین کیفیت جوش پالسی • مجهز به نمایشگر دیجیتال جهت پیش تنظیم کلیه پارامترهای جوشکاری • کاهش وزن و ابعاد و سهولت حمل و نقل • قابلیت جوشکاری TIG DC با استفاده از تکنیک HF • امکان کنترل کلیه پارامترهای جوشکاری در حالت TIG، MMA • خدمات و سرویس پشتیبانی
زمان تحویل دستگاه 7 الی 14 روز